Green ICT

Nordic Houses KT OÜ projekt (EU53331) „Preliminary studies for an integrated value chain management platform“ sai rahastuse Eesti-Norra koostööprogrammist Green ICT, mille eesmärk on suurendada Eesti ja Norra innovatsioonialast ärikoostööd.

Väikeprojekti eesmärk on viia läbi ettevalmistavad tegevused põhiprojektiks, et arendada välja tarkvaralahendus, mis võimaldaks Nordic Houses KT OÜ-l juhtida oma väärtusahelat ja muuta ettevõtte tegevus tootepõhisest teenuspõhiseks.

Väikeprojekti eesmärk on hinnata arendatava tarkvaralahenduse tasuvust ja atraktiivsust Nordic Houses KT jaoks ja viia läbi ettevalmistavad tegevused põhiprojektiks läbi äri- ja turuanalüüsi (sh konkurentsianalüüsi) teostamise, IT- süsteemi vajaduste kaardistamine ja arendusplaani koostamise.Projekti elluviimise periood on 01.07.2019 – 31.11.2019.