Duhn och Grunewald (DE)

En trävilla med traditionell arkitektur i Tyskland.
Här följer ett par exempel på trähus byggda i Tyskland. Ett trähus kan, men måste inte nödvändigtvis se ut som ett trähus. Alla länder har sina traditioner och olika folks prioriteter skiljer sig åt. De trähus som vi har byggt i Tyskland har exempelvis oftast putsade fasader samtidigt som husägare i Storbritannien föredrar tegelfasader.

Vill du lämna en förfrågan

Email again: